Spännande och kul dag på Nacka företagarträffen.
http://www.foretagartraffen.se