Layout av två informationshäften för Rusta-projektet i samarbete med LWH Ord & Info.
Två informationshäften avsedda för, vuxna med Aspergers syndrom som ska studera på högskola/universitet och mentorer till studenter med Aspergers syndrom.