Köp- & Leveransvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Genom att acceptera de Allmänna villkoren innan ett köp bekräftar du att du är minst 18 år gammal eller att du har din förmyndares tillstånd och att du uppfyller de Allmänna villkoren.

Du bekräftar även att du har läst informationen om hantering av personuppgifter och cookies och godkänner användningen av data. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att dina uppgifter korrigeras och/eller avlägsnas. Om så är fallet var vänlig kontakta GaboDesign via e-post.

 

PRISER OCH LEVERANS

Alla priser som presenteras på gabodesign.com är i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms.
Vi levererar endast inom Sverige.
För de produkter som ej är direkt nedladdningsbara tillkommer frakt på priset med en fast kostnad om 49:-
Erbjudanden kan inte kombineras med varandra.
Varorna skickas med posten inom en vecka.

 

BETALNING

Via PayPal eller Kreditkort. Du kan betala med ditt kort hos PayPal utan ett PayPal-konto.

 

UPPRÄTTANDE AV AVTALET

GaboDesign förbehåller sig rätten att utan vidare motivering neka beställningar i enskilda fall.

 

FORCE MAJEURE

Under force majeure skjuts GaboDesigns förpliktelser upp. Om den period då force majeure råder är längre än 2 månader äger såväl du som GaboDesign rätt att upphäva avtalet utan att det i sådana fall finns någon skyldighet att betala skadestånd.

Med force majeure avses bland annat strejker, sjukdom hos personalen, transportstörningar, import/exportförbud, oavsett om detta förekommer hos företaget eller hos företagets leverantörer.

Vi är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet ska anses vara bl. a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex. restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.

 

BRA ATT VETA

Eftersom många av våra produkter är tillverkade för hand kan viss skillnad finnas mellan dem. Vi kan inte garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende eller dess färg. Kontakta då gärna GaboDesign via e-post, om du är osäker på hur färgerna och nyanserna av våra varor visas så hjälper vi gärna till att förklara på bästa sätt.

 

SMS-UTSKICK

Det mobiltelefonnummer du anger i kassan kan ev. komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order.

 

ÄNDRINGAR TILL DE ALLMÄNNA VILLKOREN

Vi kan ändra dessa Allmänna villkor när som helst. Vi applicerar sedan de ändrade Allmänna villkoren på Webbplatsen och de träder i kraft när du accepterar dem (i samband med att du lägger en ny order via Webbplatsen eller när du besöker Webbplatsen).