Royaltyfria Bilder

Vad är Royaltyfria Bilder?

Du betalar endast en gång för en bild. Bilderna är prissatta efter storleken på bilden du köper.
Länken är personlig och användbar upp till fem gånger.

När du har köpt en bild kan du omedelbart ladda ner bilden/bilderna via en maillänk. Bilderna får användas av en köpare så många gånger du vill i olika projekt under obegränsad tid så länge som du följer licensavtalet.

Du får förändra en bild. Du får dock inte sälja bilden vidare eller skapa ett nytt verk med licensrättigheter som helt eller delvis består av bilden du köpt.

Du får använda bilden till annonser och marknadsföring, hemsidor (vissa regler gäller) utsändningar, publikationer eller personligt icke-kommersiellt bruk med mera. (Pornografiskt, förnedrande, nedsättande eller annat olagligt användande är förbjudet.)

Ingen exklusivitet

Detta innebär att du ej har exklusiv rätt till bilden. Någon annan kan köpa samma bild.